Prekės, už kurias PVM užsienio keleiviams negrąžinamas

Nuo 2020 m. liepos 1 d. užsienio keleiviams negrąžinamas PVM tik tais atvejais, kai išgabenamos Lietuvos Respublikoje įsigytos prekės, kurios dėl savo rūšies, paskirties ar kiekio akivaizdžiai negali būti laikomos skirtomis asmeniniams (nekomerciniams) tikslams. Nuo 2020 m. liepos 1 d. užsienio keleiviai gali susigrąžinti PVM ir už alkoholinius gėrimus bei apdorotą tabaką.

 

PVM užsienio keleiviams negrąžinamas už bet kokias Lietuvoje įsigytas paslaugas.

This post has 1 Simple Fields-fields attached. Show fields.