Tax Card sutarties nuostatos

Tax Free shopping paslaugų teikimas

•    Tax Card teikia Tax Free shopping (PVM grąžinimo) paslaugas užsienio pirkėjams (toliau – Klientams) perkantiems ir išvežantiems prekes iš Lietuvos. Šios nuostatos galioja visiems, kurie naudojasi Tax Card teikiamomis PVM grąžinimo paslaugomis.

•    Tax Card Klientui suteikia vardinę kliento kortelę, su kuria, už Lietuvoje įsigytas prekes Klientas gali susigrąžinti PVM mokesčius.

•    Kliento, norinčio naudotis Tax Free shopping paslauga, nuolatinė gyvenamoji vieta privalo būti užsienio valstybė, nepriklausanti Europos Sąjungai. Nesvarbu, kokios valstybės pilietis yra Klientas.

•    Tax Card įsipareigoja už įsigytas prekes sugrąžinti PVM mokesčius, o Klientas įsipareigoja laikytis visų Tax Card teikiamų paslaugų sąlygų. Mokesčiai grąžinami išskaičiavus adminstracinį mokestį, grąžinamų išmokų dydis skelbiamas interneto puslapyje http://taxcard.lt/grazinimo-skaiciuokle/ Nuolatiniams Klientams gali būti taikomi specialūs tarifai arba mokamos papildomos išmokos.

•    Už prekes, kurioms yra taikomas 9 % PVM tarifas, Klientui išmokama suma yra atinkamai mažinama.

•    Kliento prekės, įsigytos naudojant Tax Free shopping paslaugą, yra jo nuosavybė. Tax Card neatsako už įsigytų prekių kokybę.

•    Klientas, norintis už įsigytas prekes susigrąžti PVM privalo Tax Card atstovybei pateikti arba paštu išsiųsti Muitinės patvirtintas Tax Free formas su prekių pirkimo kvitu. Išmoka nesuteikiama jeigu Kliento pateiktos Tax Free formos yra be Muitinės patvirtinimo apie įsigytų prekių išvežimą iš Lietuvos

•    Jeigu Tax Free formos yra patvirtintos su Muitinės pastabomis, Klientas Tax Free formas turi išsiųsti paštu, o Tax Card išnagrinėjęs pastabas informuos Klientą ir grąžins išmoką jo pasirinktu būdu.

•    Prekės, už kurias norima susigrąžinti PVM, iš Lietuvos turi būti išvežtos per tris mėnesius nuo jų įsigyjimo dienos, kitaip PVM išmoka negrąžinama.

•    Klientas atsakingas, už tai, kad Tax Free formos ir kt. su PVM grąžinimu susiję dokumentai nebūtų taisomi, koreguojami ar padirbinėjami. Nustačius, kad dokumentai buvo koreguoti ar taisyti, PVM už įsigytas prekes negrąžinamas. Už šių dokumentų padirbinėjimą baudžiama Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka.

•    Tax Card Klientas turi teisę pasirinkti norimą mokesčių grąžinimo būda – grąžinimą grynaisiais pinigais, pavedimu į kreditinę kortelę ar išmoką į asmeninę sąskaitą pasirinktoje elektorninėje mokėjimo sistemoje.

•    Klientas, prisijungęs prie Tax Card informacinės sitemos gali sekti savo grąžinamos išmokos statusą, pasirinkti norimą mokesčių susigrąžinimo būdą, peržiureti prekybininkų pasiūlymus.

•    Klientas norintis grąžinti įsigytą prekę prekybininkui ir atgauti pinigus, turi kreiptis į Tax Card ir grąžinti už įsigytą prekę gautą PVM išmoką. Tuomet Klientas atgaus prekių pirkimo čekį, bei galės grąžinti pirkinį prekybininkui.

•    Tax Card, Klientui neprieštaraujant gali el. paštu teikti informaciją apie prekybininkų akcijas, išskirtinius pasiūlymus ir kt.

•    Tax Card pasilieka teisę keisti Sutarties nuostatas. Aktualios Sutarties nuostatos skelbiamos Tax Card interneto puslapyje.

•    Klientas, nesutinkantis su bet kuria iš nurodytų sąlygų, turi teisę nemokamai nutraukti partnerystę, apie tai informuodamas Tax Card.

Asmens duomenų tvarkymas

•    Norėdamas naudotis Tax Free shopping paslaugomis, Klientas turi pateikti teisingus asmens duomenis ir patvirtinti jų tikrumą. Už duomenų tikrumą atsakingas Klientas. Kliento asmeniniai duomenys yra būtini Tax Free shopping paslaugos teikimui.

•    Tax Card saugo užsienio pirkėjų asmens duomenis PVM grąžinimo tikslais. Asmens duomenys laikomi ne ilgiau, nei nustatyta Lietuvos įstatymuose.

•    Tax Card skiria visus reikiamus fizinius, elektroninius ir administracinius išteklius asmens duomenų apsaugai nuo patekimo trečiosioms šalims. Apsaugos būdai atitinka Lietuvos duomenų apsaugos įstatymą ir tai prižiūrinčių institucijų reikalavimus.

•    Pareikalavus, duomenys apie Tax Free shopping pirkimus, gali būti teikiami Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Muitinei bei kitoms valstybės institucijoms.

•    Tax Card Klientas turi teisę prašyti jo asmens duomenų panaikinimo.

This post has 1 Simple Fields-fields attached. Show fields.